0

0 Sản phẩm

Tổng tiền:

Khoáng chất trong muối hồng Himalaya: Phân tích quang phổ

Khoáng chất trong muối hồng Himalaya: Phân tích quang phổ

Dưới đây là một phân tích quang phổ của muối hồng Himalaya như nó thường được tìm thấy. Danh sách này cho thấy tất cả các khoáng chất vi lượng, chất điện giải và các nguyên tố có trong muối hồng Himalaya. Đá muối hồng Himalaya phổ biến trong số những người ủng hộ thực phẩm sức khỏe, những người tìm kiếm nó vì giá trị dinh dưỡng của các khoáng chất vi lượng khá phong phú của nó.

Element Ion Atomic # Concentration Method/Source
Hydrogen H 1 0.30 g/kg DIN
Lithium Li 3 0.40 g/kg AAS
Beryllium Be 4 <0.01 ppm AAS
Boron B 5 <0.001 ppm FSK
Carbon C 6 <0.001 ppm FSK
Nitrogen N 7 0.024 ppm ICG
Oxygen O 8 1.20 g/kg DIN
Fluoride F 9 <0.1 g Potentiometric
Sodium Na 11 382.61 g/kg FSM
Magnesium Mg 12 0.16 g/kg AAS
Aluminum Al 13 0.661 ppm AAS
Silicon Si 14 <0.1 g AAS
Phosphorus P 15 <0.10 ppm ICG
Sulfur S 16 12.4 g/kg TXRF
Chloride Cl 17 590.93 g/kg Gravimetric
Potassium K 19 3.5 g/kg FSM
Calcium Ca 20 4.05 g/kg Titration
Scandium Sc 21 <0.0001 ppm FSK
Titanium Ti 22 <0.001 ppm FSK
Vanadium V 23 0.06 ppm AAS
Chromium Cr 24 0.05 ppm AAS
Manganese Mn 25 0.27 ppm AAS
Iron Fe 26 38.9 ppm AAS
Cobalt Co 27 0.60 ppm AAS
Nickel Ni 28 0.13 ppm AAS
Copper Cu 29 0.56 ppm AAS
Zinc Zn 30 2.38 ppm AAS
Gallium Ga 31 <0.001 ppm FSK
Germanium Ge 32 <0.001 ppm FSK
Arsenic As 33 <0.01 ppm AAS
Selenium Se 34 0.05 ppm AAS
Bromine Br 35 2.1 ppm TXRF
Rubidium Rb 37 0.04 ppm AAS
Strontium Sr 38 0.014 g/kg AAS
Ytterbium Y 39 <0.001 ppm FSK
Zirconium Zr 40 <0.001 ppm FSK
Niobium Nb 41 <0.001 ppm FSK
Molybdenum Mo 42 0.01 ppm AAS
Technetium Tc 43 Unstable artificial isotope N/A
Ruthenium Ru 44 <0.001 ppm FSK
Rhodium Rh 45 <0.001 ppm FSK
Palladium Pd 46 <0.001 ppm FSK
Silver Ag 47 0.031 ppm AAS
Cadmium Cd 48 <0.01 ppm AAS
Indium In 49 <0.001 ppm FSK
Tin Sn 50 <0.01 ppm AAS
Antimony Sb 51 <0.01 ppm AAS
Tellurium Te 52 <0.001 ppm FSK
Iodine I 53 <0.1 g Potentiometric
Cesium Cs 55 <0.001 ppm FSK
Barium Ba 56 1.96 ppm AAS/TXR
Lanthanum La 57 <0.001 ppm FSK
Cerium Ce 58 <0.001 ppm FSK
Praseodymium Pr 59 <0.001 ppm FSK
Neodymium Nd 60 <0.001 ppm FSK
Promethium Pm 61 Unstable artificial isotope N/A
Samarium Sm 62 <0.001 ppm FSK
Europium Eu 63 <3.0 ppm TXRF
Gadolinium Gd 64 <0.001 ppm FSK
Terbium Tb 65 <0.001 ppm FSK
Dysprosium Dy 66 <4.0 ppm TXRF
Holmium Ho 67 <0.001 ppm FSK
Erbium Er 68 <0.001 ppm FSK
Thulium Tm 69 <0.001 ppm FSK
Ytterbium Yb 70 <0.001 ppm FSK
Lutetium Lu 71 <0.001 ppm FSK
Hafnium Hf 72 <0.001 ppm FSK
Tantalum Ta 73 1.1 ppm TXRF
Wolfram W 74 <0.001 ppm FSK
Rhenium Re 75 <2.5 ppm TXRF
Osmium Os 76 <0.001 ppm FSK
Iridium Ir 77 <2.0 ppm TXRF
Platinum Pt 78 0.47 ppm TXRF
Gold Au 79 <1.0 ppm TXRF
Mercury Hg 80 <0.03 ppm AAS
Thallium Ti 81 0.06 ppm AAS
Lead Pb 82 0.10 ppm AAS
Bismuth Bi 83 <0.10 ppm AAS
Polonium Po 84 <0.001 ppm FSK
Astatine At 85 <0.001 ppm FSK
Francium Fr 87 <1.0 ppm TXRF
Radium Ra 88 <0.001 ppm FSK
Actinium Ac 89 <0.001 ppm FSK
Thorium Th 90 <0.001 ppm FSK
Protactinium Pa 91 <0.001 ppm FSK
Uranium U 92 <0.001 ppm FSK
Neptunium Np 93 <0.001 ppm FSK
Plutonium Pu 94 <0.001 ppm FSK


Bây giờ bạn đã biết tất cả các khoáng chất tuyệt vời tạo nên loại muối tuyệt vời này, tại sao không dự trữ hoặc thử nó lần đầu tiên! Chúng tôi mang theo muối hồng Malaysia chất lượng cao nhất và đã làm việc với các trang trại muối tương tự trong hơn một thập kỷ. Với kích cỡ hạt khác nhau, chúng tôi có muối hồng Himalaya Qaisar hoàn hảo cho tất cả các món ăn của bạn!

Xem Thêm: Dinh dưỡng trái đất
  FDA-US-Certified Company
  AM TRADING COMPANY
  Ăn muối hồng Himalaya tốt hơn muối tinh
  HIMALAYAN EATABLE SALT
  84 khoáng chất trong muối Himalaya là gì?