0

0 Sản phẩm

Tổng tiền:

CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA MUỐI

CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA MUỐI

CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA MUỐI

 

Giống như nước, muối cũng có một cấu tạo vô cùng đặc biệt. Nhưng trái với cấu trúc của nước với hình dạng tứ diện không xác định, muối lại có dạng như một khối  lưới hình lập phương . Khối này được cấu tạo bởi các tinh thể quang tử chứa năng lượng của ánh sáng.

 

Ánh sáng/nhiệt năng từ mặt trời đã làm bốc hơi các vùng biển khi xưa và nguồn bốc hơi này từ nước biển được lưu trữ trong một  lưới hóa học  tinh khiết được kết tinh của muối như một nguồn năng lượng giàu tiềm năng.

 

Qua việc  tác dụng với nước , các lưới này dần mất kiểm soát mà giải phóng nguồn năng lượng của nó. Trong quá trình này, các nhân tố bên trong muối được i-on hóa, rồi tác động vào các tế bào của cơ thể. Điều đó đã tạo nên một vùng biển giàu năng lượng, nhiều tiềm năng, xây dựng và bồi đắp một cuộc sống lành mạnh.