0

0 Sản phẩm

Tổng tiền:

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO NHÀ PHÂN PHỐI MUỐI HỒNG QAISAR

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO NHÀ PHÂN PHỐI MUỐI HỒNG QAISAR

CÔNG TY TNHH TM TRÍ QUANG MINH

Kính gửi: Toàn thể NPP là đối tác kinh doanh của công ty Trí Quag Minh đang kinh doanh sản phẩm Muối Hồng Qaisar và các sản phẩm do công ty Trí Quag Minh Phân Phối.

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO NHÀ PHÂN PHỐI MUỐI HỒNG QAISAR

ĐIỀU 1: Bán lẻ đúng giá theo quy định của công ty

ĐIỀU 2: Chia sẻ cho các đối tác kinh doanh trung thực dựa trên chính sách kinh doanh do công ty quy định.

ĐIỀU 3: Tuyệt đối không được nói xấu NPP lẫn nhau , không được nói xấu các công ty khác.

ĐIỀU 4: NPP Muối Hồng Qaisar Tuyệt đối không được rủ rê, mời mọc NPP Muối Hồng Qaisar ở Hệ thống khác trong Công ty Trí Quang Minh làm việc cùng mình, từ chối những NPP chủ động muốn chuyển qua hệ thống của bạn trong công ty.

ĐIỀU 5: ĐỐI VỚI NPP Muối hồng Qaisar trong hệ thống  từ Bạn trở xuống: Tuyệt đối không được mời mọc, rủ rê Nhà Phân Phối trong hệ thống Muối Hồng Qaisar của bạn kinh doanh các sản phẩm khác KHÔNG DO công ty Trí Quang Minh phân phối mà không có sự đồng ý của NPP cấp 1 của bạn, hoặc không có sự đồng ý của NPP giới thiệu của họ

ĐIỀU 6: Đối với NPP Muối Hồng Qaisar ngoài hệ thống của bạn:

NPP Tuyệt đối không được mời mọc, rủ rê nhà Phân Phối trong hệ thống Muối Hồng Qaisar của những NPP khác , kinh doanh các sản phẩm khác không do công ty Trí Quang Minh phân phối mà không có sự chấp thuận của NPP giới thiệu.

ĐIỀU 7: NPP nào kinh doanh sản phẩm Nhụy Hoa Nghệ Tây không phải thương hiệu Qaisar thì không được hưởng chiết khấu doanh số Nhụy Hoa Nghệ Tây của  C1, 2, 3 trong hệ thống Muối Hồng Qaisar của bạn.

NHÀ PHÂN PHỐI MUỐI HỒNG QAISAR NÀO VI PHẠM CÁC ĐIỀU TRÊN ( Dựa trên chứng cứ, bằng chứng do NPP cung cấp cho Công ty) sẽ nhắc nhở lần 1.

Đã nhắc nhở rồi mà không thay đổi hoặc tiếp tục vi phạm lần 2 thì Công Ty sẽ TỪ CHỐI HỢP TÁC, và Toàn bộ doanh số hệ thống NPP từ bạn trở xuống sẽ nâng lên cho NPP trên bạn gần nhất theo thứ tự các cấp NPP.